Envasos reutilitzables o envasos d’un sol ús: aquesta és la qüestió

Un dels dilemes que se’ls presenta als propietaris d’establiments hostalers, des d’un punt de vista mediambiental, és si és millor utilitzar vaixella reutilitzable o vaixella monoús als seus negocis. A priori, l’ús d‟envasos reutilitzables podria semblar que afavoreix una economia circular. Però una anàlisi exhaustiva del cicle de vida de diferents envasos, usats habitualment en establiments de servei ràpid, demostra que la petjada mediambiental dels envasos d’un sol ús és menor i que, per tant, contribueixen a un món més sostenible..

La consultora danesa Ramboll ha comparat, durant un any, l’ús d’envasos a restaurants de menjar ràpid de tot Europa. Caixes, plats, coberts, gots i tots els envasos usats per consumir els aliments al propi establiment. D’una banda, tenim negocis que usen envasos reutilitzables, de plàstic, ceràmica, vidre i metall, i de l’altra, negocis que usen envasos d’un sol ús de paper i cartró.

La primera dada que s’ha tingut en compte, per saber l’impacte ambiental dels uns i dels altres, és la del tractament que es dóna a cadascun dels envasos durant el seu ús. En el cas dels monoús de paper i cartró, el procés és el següent: un cop utilitzats, els envasos es dipositen en contenidors per al posterior reciclatge. Per contra, en el cas dels envasos reutilitzables, es recullen i es procedeix a rentar-los. I aquest és el primer dels problemes. L’aigua necessària per a la neteja, l’energia consumida, la utilització de sabons, l’esbandida i l’assecatge de tota la vaixella, suposen unes emissions de CO2 a l’atmosfera que pugen a més de 20 tones mètriques. La considerable despesa d’aigua potable, a més, va en detriment de la sostenibilitat, en un moment en què l’escassetat d’aigua és el cavall de batalla de les polítiques mediambientals.

Font: Garcia de Pou.

 

En segon lloc, s’ha comparat el procés de fabricació dels dos grups d’envasos. Per fabricar els de paper i cartró, fets servir durant aquell any, es van emetre 13,5 tones mètriques de CO2 a l’atmosfera. Per fabricar els de plàstic, ceràmica, vidre i metall la xifra és de 3,5 tones mètriques. Però la diferència és que, mentre que per fabricar els envasos reutilitzables s’ha requerit l’ús de combustibles fòssils, metalls i sorra, tots recursos naturals no renovables, per fabricar els envasos de paper i cartró s’ha utilitzat una font renovable, com és la fusta, procedent en la pràctica totalitat de boscos sostenibles. Boscos gestionats de forma responsable per garantir-ne la reforestació.

Finalment, també s’ha tingut en compte que, al final de la seva vida útil, els envasos de paper i de cartró majoritàriament es reciclen per convertir-los en nous envasos, el que contribueix a l’economia circular. Això també suposa un estalvi important en emissions de CO2. Els envasos reutilitzables, en canvi, són de materials difícils de reciclar, com ara la ceràmica, el vidre o el plàstic. Alguns, fins i tot, impossibles de reciclar i que acabaran acumulats a abocadors o als nostres mars.

Font: European Paper Packaging Alliance (EPPA).

 

L’estudi l’ha avaluat independentment l’entitat certificadora alemanya TÜV (Technischer Überwachungsverein), per verificar que les proves realitzades són significatives i comprovables. De fet, és l’estudi més exhaustiu que s’ha realitzat fins ara sobre aquesta matèria i s’hi destaquen altres aspectes rellevants, que també decanten la balança a favor dels envasos d’un sol ús.

Per exemple, que les fibres de paper poden ser reciclades fins a 7 vegades de mitjana. Que a Europa els envasos de paper i cartró són els més reciclats, amb una taxa del 85,6%. I que la fabricació d’envasos de paper i cartró redueixen 1,7 vegades l’acidificació terrestre respecte a la fabricació d’envasos reutilitzables. Les emissions a l’atmosfera de substàncies acidificants, com ara el diòxid de sofre o l’òxid de nitrogen, provenen principalment de la crema de combustibles fòssils que s’utilitzen per a la fabricació d’envasos de plàstic. Aquestes substàncies químiques acaben afectant el sòl i l’aigua superficial, deteriorant els ecosistemes i afavorint l’efecte hivernacle.

Caixes per a hamburgueses THEPACK® de GARCIA DE POU.

 

En definitiva, les dades converteixen una creença popular en un mite i no deixen cap dubte sobre quina és l’opció més sostenible. Segons l’estudi, els envasos d’un sol ús emeten 2,8 vegades menys CO2, consumeixen 3,4 vegades menys aigua dolça, esgoten 3,4 vegades menys combustibles fòssils i produeixen 2,2 vegades menys partícules fines a l’atmosfera. Unes dades més que suficients perquè ens decantem per l’ús d’envasos d’un sol ús a l’hostaleria. Uns productes que, a més, són més higiènics i estan fabricats més a prop de casa seva.

Post Anterior Post Següent

També et podria agradar

No hi ha comentaris

Envia Una Resposta